FAQ2021-12-17T12:07:21+01:00

Advies nodig?

+31(0)316-285115

Openingstijden

Ma – Vrij : 9:00 – 17:00 uur

Nog vragen?

We hebben een lijst met veelgestelde vragen verzameld. Misschien staat jouw vraag met het antwoord er wel tussen. Is dat niet het geval of heb je onvoldoende antwoord gekregen? Stel hieronder dan je vraag. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Algemeen

Wat is RPA?2021-03-30T10:51:13+02:00

Het RPA is een door de Stichting Assurantie Registratie beheerde erkenningsregeling voor pensioenadviseurs. Gerritsen Pensioen is RPA gecertificeerd en daarmee een Register Pensoen Adviseur. Zie ook: https://www.registerpensioenadviseur.nl/register/?registration_no=0255

 

Wat is FFP?2021-03-30T10:51:07+02:00

FFP staat voor Federatie Financieel Planner. Michael Gerritsen van Gerritsen Pensioen is gecertificeerd financieel planner. Zie ook: https://michaelgerritsen.ffp.nl/

Wat is Erkend Hypothecair Planner?2023-04-06T20:03:19+02:00

Een Erkend Hypothecair Planner (EHP) wordt door de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) geaccrediteerd.

Met een Hypothecair Planner wordt jouw hypotheek een financieel plan met een persoonlijk karakter want bij de Erkend Hypothecair Planner sta jij centraal.

De Erkend Hypothecair Planner inventariseert jouw persoonlijke situatie,  toekomstplannen en -wensen. Ook maakt hij op basis daarvan een prognose van jouw financiële situatie op langere termijn. Hij maakt hiervoor gebruik van professionele planningssoftware. Op basis van jouw eigen woning of ander vastgoedbezit zoekt de Hypothecair Planner voor jou de juiste balans tussen zekerheden en risico’s.

Het advies van de Hypothecair Planner gaat verder dan de hypotheek alleen: Een hypotheek op basis van een integraal financieel plan.

Wat is Certified Financial Planner CFP?2022-04-06T15:11:11+02:00

De gecertificeerd financieel planner is herkenbaar aan de CFP titel. De Federatie Financieel Planners is dé beroepsvereniging voor gecertificeerd financieel planners.

Een financieel planner kijkt naar jouw vermogen en inkomen, nu en later, zowel privé als zakelijk wanneer je ondernemer bent. De financieel planner kijkt vooruit en weegt steeds af welke keuzes in jouw persoonlijke en zakelijke situatie van belang zijn.

De financieel planner redeneert vanuit levensgebeurtenissen zoals studie, werken, samenwonen, trouwen of geregistreerd partnerschap, kinderen krijgen, kopen van een woning, ziek of arbeidsongeschikt raken en met pensioen gaan. Het resultaat van dat onderzoek is een integraal financieel plan voor de toekomst.

Bij een financieel planner kun je terecht voor:

 • bepalen van jouw financiële doelen en ontdekken hoe je die het beste bereikt;
 • inkomensplanning, voor nu en voor jouw oude dag;
 • vermogensopbouw en begeleiding bij vermogensopbouw in relatie tot jouw doelen;
 • ondernemingsplanning en bedrijfsovername;
 • verduidelijken van belangrijke gebeurtenissen in jouw leven;
 • budgettering;
 • estate planning;
 • hypothecaire planning.

 

Wat houdt financiële planning in?2022-01-15T10:23:45+01:00

Financiële planning biedt overzicht en inzicht in de ontwikkeling van jouw inkomen, uitgaven, vermogen en schulden en helpt jouw risico’s te beheersen.

Een financieel plan houdt rekening met veranderingen die zich kunnen voordoen. Wij noemen dat life events. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Relatie (samenwonen, trouwen, geregistreerd partnerschap, scheiden)
 • Kinderen (kosten van een kind, studeren, schenken aan kinderen)
 • Overlijden (nabestaandenpensioen, nalatenschap)
 • Werken (arbeidsongeschikt, werkloos, veranderen van baan, zorg- en ouderschapsverlof)
 • Vermogensopbouw (sparen, beleggen, lenen, Vermogensrendementsheffing)
 • Pensioen (AOW, werknemerspensioen, lijfrente, ondernemerspensioen)
 • Wonen (huren, kopen, hypotheek)
 • Ondernemen (onderneming starten, ondernemer zijn, personeel, onderneming staken)
 • Bedrijfsovername (bedrijf kopen, bedrijfsoverdracht)

Onze adviesproces voor Financiële planning ziet er als volgt uit:

Wat is in jouw persoonlijke en financiele situatie van toepassing en waar wil jij advies over?

Wij geven jou inzicht in de ontwikkeling van jouw inkomsten, uitgaven en vermogen. Samen zorgen wij ervoor dat je een duidelijk financieel overzicht krijgt. Zo kun je een bewuste keuze maken.

Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Financieel advies, Financiele planning, Financieel adviseur in de regio DuivenGroessenDidam, Arnhem, HuissenOosterbeekVelp, Westervoort, Zevenaar

Wat houdt een risicoprofiel in?2021-12-14T19:51:01+01:00

Een risicoprofiel opstellen is een essentiële stap bij het afdekken van jouw risico’s.

Het risicoprofiel is een samenstelling van jouw persoonlijke situatie, financiële positie, doelstellingen en risicobeleving. Hierdoor ben je in staat een antwoord te vinden op de volgende vragen:

 • Welke risico’s kun je nemen?
 • Wat is jouw financiële draagkracht?
 • Welke risico’s ben je bereidt te nemen?
 • Welke oplossingen sluiten daar goed op aan?

Vervolgens wordt hier een concreet financieel advies van gemaakt.

Extra informatie nodig over een adviesvraag?2021-05-07T17:49:54+02:00

We bieden alvast veel informatie over adviesvragen op onze documenten pagina. Klik hier om dit te bekijken.

Bedrijfsovername

Wat is bedrijf kopen?2021-12-16T20:01:16+01:00

Wanneer je een bedrijf wilt kopen doorloop je een aantal stappen om je daarop goed voor te bereiden. Het is belangrijk na te gaan wat de persoonlijke, juridische, fiscale en financiele gevolgen zijn wanneer je een bedrijf overneemt.

Denk hierbij aan je relatie zoals welke huwelijkse voorwaarden, rechtsvorm van de onderneming, financiering van de overname, inkomen, risico’s van arbeidsongeschiktheid, vroegtijdig overlijden, pensioen en eventueel zorg voor personeel ect. Een bedrijf overnemen doe je meestal in goed overleg met je accountant en financieel planner.

Wat is bedrijfsoverdracht?2021-12-16T20:12:42+01:00

Bedrijfsoverdracht is het verkopen van je onderneming. Bereidt je op tijd voor op deze bedrijfsoverdracht. Zo kun je de juridische, fiscale en financiele gevolgen goed in kaart brengen. Meestal neem je vijf tot tien jaar van tevoren de tijd. Je bereidt je bedrijf voor op de overdracht, tijdens de bedrijfsoverdracht en na de bedrijfsoverdracht. Dat komt de prijs vaak ten goede.

Aan wie draag je over en welke prijs vraag je daarvoor? Draag je gefaseerd over, of ineens?

Overdracht aan de kinderen kan fiscaal zeer gunstig uitpakken, je kunt de onderneming schenken of nalaten. Ook voor een werknemer die overneemt zijn er fiscale voordelen.

Financieel Plan

Kinderen

Wat is een geldplan studie kind?2021-12-16T21:00:41+01:00

Een Geldplan studie kind brengt in kaart welke studiekosten je kunt verwachten. Dit Geldplan is er voor ouders en grootouders die willen sparen of beleggen voor de studie van hun (klein) kind.

Bereken welke investering nodig is om het doelvermogen te bereiken met sparen of beleggen? Of welke inleg wat oplevert? Je kunt het Geldplan printen, opslaan en met ons delen voor advies over Studie (klein) kind.

Ga naar onze website Geldplannen voor Studie (klein) kinderen.

Wij hebben deze Geldplannen voor jou beschikbaar gemaakt in samenwerking met de Federatie Financieel Planners, Vereniging Eigen Huis, Vereniging van Effectenbezitters en NIBUD.

Wat zijn de kosten van een kind?2021-12-16T22:27:16+01:00

Wanneer er gezinsuitbreiding op komst is, verandert niet alleen je leven, maar ook je financiele huishouding. Meestal ga je minder werken en is er kinderopvang nodig.

De gemiddelde kosten van een kind bedragen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gemiddeld 17% van het netto inkomen. Dus bij een inkomen van 3.000 euro kost een kind 510 euro per maand. Bij twee kinderen is dat 26% en bij drie kinderen 33%. Dit is dan 780 euro tot 990 euro per maand.

Vanuit de overheid kun je recht hebben op toeslagen, zoals de Kinderbijslag, Kind gebonden budget en Kinderopvangtoeslag.

Later, spelen de kosten van studie en weer later eventuele ondersteuning bij de aanschaf van een eigen huis, schenken en uiteindelijk de nalatenschap van het familievermogen. Hoe ga je met deze financiele vraagstukken om?

Wat is schenken?2021-12-16T21:21:00+01:00

Schenken is het overdragen van vermogen aan anderen. Meestal schenk je aan de kind(eren). Hiervoor kun je gebruik maken van schenkingsvrijstellingen. Er zijn jaarlijkse en eenmalig hoge schenkingsvrijstellingen. Denk daarbij aan een dure studie de aanschaf, verbetering eigen woning, aflossing hypotheek of afkoop erfpacht.

Door te schenken draag je gefaseerd je vermogen over. Daarmee kun je erfbelasting besparen. Zelfs als je boven de belastingvrije schenkingsbedragen schenkt, kan dit nog voordeliger zijn dan wanner dit gebeurt na jouw overlijden.

Er zijn verschillende manieren om te schenken. Door een bedrag te betalen of te schenken op papier. Een familiefonds (of Spaar-B.V.) kan ook een idee zijn. Maak pas een schenkplan na een Financieel plan

Wat kost studeren?2021-12-16T21:37:28+01:00

De kosten van een studie hangen af van de soort studie (MBO / HBO of Universiteit) die je kind volgt, inwonend of uitwonend is en wat je wilt bijdragen. Je kind kan zelf bijvoorbeeld nog bijverdienen of lenen.

Maak gebruik van onze Geldplannen studie (klein) kind en bereken het.

Ondernemen

Waaraan moet je denken als ondernemer wordt?2021-12-16T22:04:06+01:00

Als je besluit ondernemer te worden dan verandert je privé en financiele situatie. Als ondernemer loopt je andere risico’s dan als werknemer.

De continuïteit en hoogte van je inkomen hangt af van het slagen van je onderneming en wat er onderweg kan gebeuren. Risicobeheersing speelt bij het ondernemerschap een centrale rol. Denk hierbij aan de juridische, fiscale en financiele kant van het ondernemerschap.

Aandachtspunten zijn:

 • huwelijksvoorwaarden;
 • rechtsvorm onderneming;
 • testament;
 • financiering;
 • aantal opdrachtgevers (ben je echt zelfstandige?);
 • arbeidsongeschiktheid;
 • overlijden;
 • pensioenopbouw;
 • personeel;
 • ect.

Een integrale benadering kan jou helpen goed voorbereid het ondernemerschap aan te gaan en te volbrengen.

Wat is de financiele kant van de onderneming?2021-12-16T22:24:23+01:00

Bij het starten van de onderneming denk je na over de risico’s. Aan de hand van een risicoanalyse kies je de rechtsvorm van je onderneming, beheers je juridische en financiele risico’s. Daarbij kun je niet zonder financiele feiten en cijfers. Denk bijvoorbeeld ook aan het vermogen dat je nodig hebt voor de onderneming (overname) en voor de continuïteit van jouw onderneming? Hoe zorg je voor het benodigde kapitaal?

Telkens sta je als ondernemer met je onderneming voor belangrijke juridische, fiscale en financiële beslissingen. Een accountant en financieel planner kunnen fungeren als klankbord over deze besluiten. En jou helpen met het financiele en juridische inzicht dat daarbij nodig is.

Wat moet je regelen voor personeel?2021-12-16T22:15:03+01:00

Heb je personeel in dienst, dan is het afhankelijk van je bedrijfstak of branche welke verplichtingen je hebt op grond van een CAO en Bedrijfstakpensioenfonds. Bij geen CAO en/of Bedrijfstakpensioenfonds richt je de arbeidsvoorwaarden zelf in. Daarbij heb je wel te maken met overige wettelijke verplichtingen op het gebied van veilig en gezond werken (Arbo), Ziekteverzuimbegeleiding (Wet Poortwachter), Loondoorbetaling bij Ziekte gedurende twee jaar (Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte, WULBZ), Eigen risico dragerschap voor WGA, Zorgverlof,  Arbeidsrecht en misschien een eigen collectieve pensioenregeling. Laat je daarom integraal adviseren.

Overlijden

Wat is nabestaandenpensioen?2021-12-16T22:40:45+01:00

Nabestaandenpensioen is inkomen voor jouw partner wanneer je komt te overlijden voor of na de pensioendatum en dit in jouw pensioenpakket is verzekerd.

Heb je kinderen, dan kan het zijn dat er ook een wezenpensioen per kind volgt, meestal tot 18 of 21 jaar (soms tot 27 jaar, mits studerend).

Kijk in jouw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) die je jaarlijks van jouw pensioenuitvoerder ontvangt hoe hoog het nabestaandenpensioen voor jouw partner is. Je kunt ook jouw Mijnpensioenoverzicht raadplegen.

Soms heeft jouw partner na jouw overlijden recht op een ANW-uitkering (Algemene Nabestaanden Wet) vanuit de overheid. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Sommige pensioenregeling bieden bovenop het nabestaandenpensioen ook een zogenoemd ANW-hiaatpensioen aan. Dat is een tijdelijke aanvullende uitkering totdat jouw partner de AOW-leeftijd bereikt.

Wil je weten of jouw partner goed verzorgt achterblijft? Laat een financieel plan maken.

Hoe is jouw nalatenschap geregeld?2021-12-16T22:54:33+01:00

Kom je te overlijden, dan gaat jouw vemogen over naar de erfgenamen. Heb je geen testament? Dan geldt het wettelijk Erfrecht. Dit is een standaard regeling en verdeling.

Ben je gehuwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan gaat jouw nalatenschap naar jouw partner. Heb je ook kinderen, dan ontvangen zij hun kindsdeel in de vorm van een vordering op jouw partner. Heb je geen partner of kinderen, dan komen jouw ouders, broer/zus, neef/nicht en verder in aanmerking.

Wil je het anders regelen en fiscale voordelen benutten, dan laat je een testament opmaken. Er zijn veel verschillende testamentaire keuzes die je kunt maken. Wij kunnen je helpen met een Financiele- en nalatenschapsplanning waarbij de financiele gevolgen van de testamentaire keuzes worden doorgerekend. Je ontvangt daarvan een notarisverslag.

Hierbij is ook aandacht voor – het betalen van – de erfbelasting en/of het voortijdig zoveel mogelijk voorkomen daarvan.

Pensioen

Wat is AOW-uitkering?2021-12-16T23:15:37+01:00

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet en is een volksverzekering voor iedere ingezetene van Nederland, die recht geeft op een basis inkomen bij ouderdom op een bepaalde leeftijd.

Er is een AOW-uitkering voor een gehuwde (per persoon) of ongehuwde.

Voor ieder jaar dat je niet in Nederland woont, gaat 2% van de AOW-uitkering af.

Jouw AOW-leeftijd wordt jaarlijks vastgesteld, vijf jaar van tevoren, en kun je berekenen op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor de AOW-leeftijd hebben wij een overzicht gemaakt.

Bovenop de AOW-uitkering ontvang je werknemerspensioen die je via je werkgever hebt opgebouwd en/of ondernemerspensioen en/of lijfrente wanneer je die zelf hebt opgebouwd.

Wat is een lijfrente?2022-07-26T13:51:45+02:00

Met een lijfrente bouw je fiscaal vriendelijk een vermogen op waarmee je jouw inkomen oude dag aanvult. Iedereen kan een lijfrente opbouwen.

Heb je een inkomen en een pensioentekort, dan kun je berekenen hoeveel lijfrente je kunt storten en aftrekbaar kunt stellen op grond van de jaar- en reserveringsruimte. De maximaal berekende lijfrentepremie op grond van de jaar- en reserveringsruimte, kun je van jouw belastbare inkomen aftrekbaar stellen. Hierdoor krijg je een deel Inkomstenbelasting terug.

Wanneer je de lijfrente in de toekomt periodiek laat uitkeren, dan betaal je over de lijfrente-uitkering weer Inkomstenbelasting. Als het goed is betaal je dan minder Inkomstenbelasting dan waarover je voordeel hebt genoten. Dit is het fiscale voordeel wat je kunt behalen. Bovendien is de waarde van de lijfrente vrijgesteld van Vermogensrendementsheffing in Box-3 die je wel betaalt over vrij beschikbaar spaar- en beleggingsvermogen.

Je kunt een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrenterekening kiezen. Het vermogen in een lijfrente kun je sparen of beleggen. De lijfrente uitkering uit een lijfrente kan een gegarandeerde lijfrente-uitkering of een uitkerende beleggingslijfrente zijn.

Welke lijfrentepremie kun jij aftrekbaar stellen en wat voor soort lijfrente kies jij? Dit onderzoeken wij voor jou met een Financieel plan.

Wat is afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid?2021-12-19T12:51:48+01:00

Wanneer je langdurig arbeidsongeschikt bent en je hebt een lijfrente opgebouwd, dan kun je de lijfrente afkopen zonder fiscale boete, revisierente genoemd. Revisierente bedraagt 20%. Deze extra 20% komt bovenop de reguliere te betalen Inkomstenbelasting. Je kunt een lijfrente bij arbeidsongeschiktheid afkopen zonder fiscale boete indien:

 • AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • Verklaring van een arts dat je de komende 12 maanden niet in staat bent het hoofdberoep (tenminste 70% totale inkomsten uit dit beroep) of werkzaamheid volledig uit te oefenen, of dat een periodieke uitkering wegens arbeidsongeschiktheid wordt ontvangen (verzekeraar of uitkeringsinstantie)
 • Afkoopbedrag is lager dan 42.460 euro (cijfers 2021) per jaar of indien dit hoger is, het gemiddelde inkomen van de laatste twee jaar

Komt het afkoopbedrag lijfrente bij arbeidsongeschiktheid boven deze grens, dan betaal je over het meerdere wel revisierente.

Relatie

Vermogensopbouw

Beleggen2022-10-05T11:45:39+02:00

Ga je beleggen? Zorg voor een buffer en maak een plan.

Het NIBUD geeft het – naar onze mening – verstandige advies om in ieder geval een bepaald bedrag aan spaargeld aan te houden om onverwachte uitgaven te kunnen doen. Hoe hoog die buffer moet zijn? Dat is voor iedereen anders. Maar het NIBUD heeft daar een handige tool voor ontwikkeld en wij hebben die voor jou beschikbaar gemaakt:

Heb je voldoende financiële buffer? En wil je toch meer rendement dan de bank geeft over jouw spaargeld? Overweeg dan maandelijks een bedrag te beleggen. Dat kan al met een relatief klein bedrag, vaak al vanaf 50 euro.

Met een gespreide inleg zie je dat perioden waarin de koersen in een dip zitten ruimschoots worden gecompenseerd door perioden dat koersen fors in de plus staan. Per saldo is dan het rendement over een langere periode meestal positiever dan op een spaarrekening. En zijn de zorgen en risico’s minder dan veel andere alternatieven, zoals cryptomunten en verhuren van woningen.

Financieel plan is de basis van elke belegging. Want, geen doel zonder plan.

Beleggen brengt risico’s met zich mee en in het verleden behaalde rendementen bieden geen garanties voor de toekomst. Helemaal waar. Maar je kunt gokken (speculeren) of beleggen. En dat zijn twee verschillende methoden.

Bij beleggen is de aanpak daarom altijd volgt: Beleg met een onderbouwd Financieel plan, want hierbij is aandacht voor:

 • Financiele buffer;
 • Beleggingsrisicoprofiel;
 • Duidelijke doelen;
 • Prioriteiten binnen jouw financiële situatie (oude dag, overlijden, ziek/arbeidsongeschikt);
 • Spreiding in jouw beleggingsportefeuille;
 • Voldoende tijd om jouw doel te behalen.

Denk je aan beleggen of wil je gaan beleggen? Neem dan contact met ons op. Want wij snappen dat het spannend en ingewikkeld kan zijn om zomaar een keuze te maken voor een fonds of een aanbieder. Wij kijken verder dan alleen het rendement en maken een Financieel plan. Een geruststellende gedachte!

Werken

Arbeidsongeschikt in loondienst2022-10-05T11:21:38+02:00

Bij ziekte betaalt jouw werkgever het salaris gedurende maximaal twee jaar door. De hoogte is afhankelijk van wat is afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst of wat in de CAO staat. Meestal is dit:

 • 100% eerste jaar; en
 • 70% tweede jaar.

Ben je na twee jaar ziekte nog steeds niet – geheel of gedeeltelijk – in staat jouw volledige werkzaamheden te hervatten? Dan kun je recht krijgen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, WIA genoemd. Ben je volledig en duurzaam (> 5 jaar) arbeidsongeschikt, dan is dat een IVA-uitkering. Ben je niet volledig of niet duurzaam arbeidsongeschikt, dan is dat de WGA-uitkering.

De IVA is 75% van je laatste salaris voordat je ziek werd en de WGA is de eerste twee maanden 75% en daarna 70% en verder afhankelijk van jouw loon, want tot een maximum dagloon: 2022 € 59.706,- bruto per jaar. Dus maximaal 75% of 70% van € 59.706,-. Bijvoorbeeld bij 70% is dit: € 41.794,-. Verdien je meer? Dan krijg je over het meerdere geen uitkering.

Het kan zijn dat je werkgever hiervoor een WGA- of WIA-excedentverzekering heeft afgesloten. Een verzekering vult eventuele tekorten op. Vraag daarnaar bij je werkgever en naar de voorwaarden.

De inkomensgevolgen kunnen dus divers zijn.

Meer weten of jouw situatie? Wij helpen jou met een onderzoek naar de financiële gevolgen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid en brengen en de inkomensrisico’s in kaart. Zo weet jij wat je kunt doen om inkomensterugval te beperken zodat je jouw woonlasten of vaste lasten kunt blijven betalen bij een hypotheek.

 

Welke transitievergoeding bij ontslag?2021-12-19T12:48:05+01:00

Wanneer je wordt ontslagen, is er meestal recht op een transitievergoeding.

Soms is er geen recht op een transitievergoeding of recht op een lagere transitievergoeding. Dit is van toepassing in de volgende situaties:

 • Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, je kunt wel zelf afspraken maken over de beëindigingsvergoeding
 • Ontslag omdat je verwijtbaar hebt gehandeld
 • Nog geen 18 jaar en gemiddeld niet meer dan 12 uur werkte per week
 • AOW-leeftijd bereikt of pensioenleeftijd bereikt
 • Faillissement, uitstel van betaling of schuldsanering van de werkgever
 • Andere Cao-afspraken zijn gemaakt
 • Voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst ontvangt die binnen 6 maanden ingaat na het einde van de vorige

Sinds 1-1-2020 ontvang je 1/3 maandsalaris per dienstjaar tot een maximaal bedrag van 84.000 euro (cijfers 2021) of hoger wanneer je salaris meer bedraagt, tot maximaal dit salaris.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten die de werkgever maakt, komen in mindering komen op de transitievergoeding.

Gouden handdruk2022-10-05T11:33:11+02:00

Een gouden handdruk, ook wel ontslagvergoeding genoemd, is een vergoeding van uw (ex) werkgever voor gederfd of te derven loon. Tot en met 2013 kon voor deze gouden handdruk een stamrecht – dit is een recht op periodieke uitkeringen – worden aangekocht bij een bank, verzekeraar of je eigen stamrecht-B.V. Hierdoor werd belastingheffing uitgesteld totdat de uitkeringen uiteindelijk ingaan.

Met ingang van 2014 is deze regeling afgeschaft en kan geen nieuwe stamrecht meer belastingvrij worden uitgesteld. De ontslagvergoeding – nu transitievergoeding genoemd – wordt ineens uitbetaald waardoor je direct Inkomstenbelasting verschuldigd bent.

Voor bestaande gouden handdruk stamrechten betekent dit dat het nog steeds mogelijk is een periode uitkering aan te kopen bij een bank, verzekeraar of jouw eigen stamrecht-B.V. en hiermee jouw inkomen financieel en fiscaal slim te plannen.

Wat is voor jou een verstandige keuze?

Met een financiële planning brengen wij de financiele en fiscale gevolgen in kaart zodat jij kan besluiten welke oplossing goed aansluit. Bovendien kunnen wij jouw van A-tot-Z van dienst zijn met actuariële berekeningen (stamrecht-B.V.) en financiele oplossingen zoals en gouden handdruk verzekering of bankspaarproduct.

Wonen

Hypotheek2024-03-29T16:20:03+01:00

Hypotheekadvies nodig?

Als Erkend Hypothecair Planner (EHP) streven wij ernaar om al onze relaties een gezondere en zorgelozere financiële toekomst te bieden. Dit doen wij door een hoogstaand en persoonlijk passend hypothecair advies te geven. Erkend Hypothecair Planners hebben de hoogste gespecialiseerde opleiding op het gebied van hypothecair advies gevolgd.

Wij hebben toegang tot een zeer uitgebreid assortiment financiële producten om jou te voorzien van een volledig verzorgd hypotheekadvies.

Jouw hypotheek is onderdeel van een financieel plan. Betaalbaarheid en verantwoorde woonlasten staan hierbij centraal.

 • Is het kopen van de woning wel een goede beslissing?

 • Hoe past de hypotheek in jouw situatie, wensen en doelen?

 • Is de hypotheek in de toekomst ook betaalbaar?

 • Kan ik de hypotheek wel verlengen als ik deze op de einddatum nog niet heb afbetaald?

Onze werkwijze

Wil je weten hoe ons adviesproces eruit ziet? Lees meer over ons en klik hier.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op. Klik hier voor onze contactgegevens.

Ga naar de bovenkant