Het RPA is een door de Stichting Assurantie Registratie beheerde erkenningsregeling voor pensioenadviseurs. Gerritsen Pensioen is RPA gecertificeerd en daarmee een Register Pensoen Adviseur. Zie ook: https://www.registerpensioenadviseur.nl/register/?registration_no=0255