Wat kun je schenken?

Bij schenken draag je vermogen over tijdens je leven. Door een geldbedrag over te maken of door te schenken op papier. Je kunt gebruik maken van verschillende vrijstellingen. Hierdoor betaal je geen schenkbelasting. Wat zijn de mogelijkheden?

Schenken doe je met overtollig vermogen. Geld dat je niet nodig hebt op korte en lange termijn voor inkomen oude dag of onverhoopt overlijden of voor wensen en doelen.

Overzicht en inzicht? Schenkplan maken

Met een financiële planning weet je hoe je ervoor staat. Vervolgens maak je een schenkplan:

  • Welke bedragen ga je schenken of welk moment en aan wie?

Een veel gehoorde reden voor schenken is belasting besparen en de kinderen helpen.

Schenking overmaken of schuldig blijven?

Je kunt het bedrag dat je wilt schenken direct overmaken naar de ontvanger of schenken op papier.

Bij schenken op papier verlaat de schenking niet jouw vermogen, maar krijg je een schuld aan de ontvanger. Deze schuld verlaagt jouw Box 3 vemogen en is bij de ontvanger Box 3 vermogen. Hier is fiscale optimalisatie mogelijk als het vemogen van de ontvanger lager is dan de vrijstelling in Box 3, terwijl jouw vemogen boven de  vrijstelling uitkomt. Let op: Bij schenken op papier is een notariële akte verplicht. Je maakt dus notariskosten. En de schenking op papier (schuld) is rentedragend. Jaarlijks betaal je 6% rente over die schuld.

Schenkingsvrijstelling

Welke bedragen kun je belastingvrij schenken? In 2021 mag je de volgende bedragen belastingvrij schenken:

Bedrag in € Ontvanger
6.604 Kinderen*. Jaarlijks vrij te gebruiken.
26.881 Kinderen 18-40 jaar**. Eenmalig. Vrij te gebruiken
55.996 Kinderen 18-40 jaar. Eenmalig voor dure studie die tenminste € 20.000,- kost.
105.302 Kinderen 18-40 jaar. Eenmalig extra verhoogde vrijstelling voor eigen woning (inclusief vrijstelling € 26.881,-).
3.244 Alle anderen. Jaarlijks vrij te gebruiken.

*Eigen kind, pleeg- of stiefkind
**Op de dag van gift jonger dan 40 jaar (op verjaardag zelf kan nog, 1 dag later niet meer)

Kind ouder dan 40 jaar, maar partner jonger dan 40 jaar?

Eenmalige vrijstelling á 26.881 euro kan ook indien de partner van het kind jonger is dan 40 jaar.

Eerdere verhoogde vrijstelling voor eigen woning. Hoe zat dat ook alweer?

  • Vanaf oktober 2013 en in 2014 was het mogelijk onbelast 100.000 euro te schenken ten behoeve van de eigen woning
  • Sinds 1 januari 2015 is deze extra vrijstelling vervallen
  • In 2017 is deze vrijstelling weer verhoogd voor iedere ontvanger tussen de 18 en 40 jaar. En het maakt daarbij nu niet uit wie de schenker is.

Let op: In de verhoogde vrijstelling zit de eenmalig (vrije) hoge schenkingsvrijstelling van 26.881 euro begrepen. Dit kun je niet nogmaals benutten. De 26.881 euro mag vrij besteed worden.

Voor de eigenwoning vrijstelling geldt dit bij:

  • aankoop;
  • verbetering;
  • verbouwing;
  • aflossing eigen woning schuld en/of restschuld en afkoop erfpacht.

De schenking mag door de schenker over 3 jaren worden verdeeld. De ontvanger dient dit bedrag in het kalenderjaar of uiterlijk in de 2 daaropvolgende jaren te besteden.

Erkende goede doelen?

Aan erkende goede doelen is de schenking soms aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.

Verhoogde vrijstelling studie of voor eigen woning? Kiezen: De een of de ander

De verhoogde vrijstelling voor studie of eigen woning mag niet allebei worden benut. Het is óf voor eigen woning óf voor studie.

Eerdere schenkingen? Let op!

Is er al eerder gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling? Dan is het gevolg van deze eerdere schenking op de nieuwe vrijstelling afhankelijk van het moment waarop die schenking is gedaan.

Dit betreft de periode  2010 tot 2016, 2010 tot en met oktober 2013, oktober 2013 tot 2015, 2015 en 2016.  Met in iedere periode verschillende overgangsregimes.

Tarieven voor de schenk- en erfbelasting

Voor 2021 gelden de volgende schijven en percentages over de belaste verkrijging. Dat is het bedrag dat bij schenking of erven boven de vrijstelling uitkomt:

Deel van de belaste verkrijging in  € Tariefgroep 1 (partner/kind(eren) Tariefgroep 1A
(kleinkind(eren)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
0 tot 128.750 10% 18% 30%
128.750 en meer 20% 36% 40%

Meer weten over schenken?

Wil je meer weten over een financieel plan en schenken? Neem dan gerust contact met ons op.