Bij ziekte betaalt jouw werkgever het salaris gedurende maximaal twee jaar door. De hoogte is afhankelijk van wat is afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst of wat in de CAO staat. Meestal is dit:

  • 100% eerste jaar; en
  • 70% tweede jaar.

Ben je na twee jaar ziekte nog steeds niet – geheel of gedeeltelijk – in staat jouw volledige werkzaamheden te hervatten? Dan kun je recht krijgen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, WIA genoemd. Ben je volledig en duurzaam (> 5 jaar) arbeidsongeschikt, dan is dat een IVA-uitkering. Ben je niet volledig of niet duurzaam arbeidsongeschikt, dan is dat de WGA-uitkering.

De IVA is 75% van je laatste salaris voordat je ziek werd en de WGA is de eerste twee maanden 75% en daarna 70% en verder afhankelijk van jouw loon, want tot een maximum dagloon: 2022 € 59.706,- bruto per jaar. Dus maximaal 75% of 70% van € 59.706,-. Bijvoorbeeld bij 70% is dit: € 41.794,-. Verdien je meer? Dan krijg je over het meerdere geen uitkering.

Het kan zijn dat je werkgever hiervoor een WGA- of WIA-excedentverzekering heeft afgesloten. Een verzekering vult eventuele tekorten op. Vraag daarnaar bij je werkgever en naar de voorwaarden.

De inkomensgevolgen kunnen dus divers zijn.

Meer weten of jouw situatie? Wij helpen jou met een onderzoek naar de financiële gevolgen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid en brengen en de inkomensrisico’s in kaart. Zo weet jij wat je kunt doen om inkomensterugval te beperken zodat je jouw woonlasten of vaste lasten kunt blijven betalen bij een hypotheek.