Bij de opbouw van vermogen wilt u krijgen wat u nodig hebt. Daarom is bij het samenstellen van een vermogensstrategie uw risicoprofiel relevant. Een risicoprofiel is een combinatie van

  • Persoonlijke situatie
  • Financiële posities
  • Doelstellingen
  • Horizon
  • Risicobeleving

Daarmee wordt de volgende onderzoeksvragen beantwoordt:

  • Welke risico’s kunt u nemen? Uw financiële draagkracht.
  • Welke risico’s wilt u nemen? Uw risicohouding.
  • En welke oplossingen sluiten daarop goed aan?

Met behulp van financiele planning, haalbaarheid- en impactanalyses krijgt u zicht op een passende vermogensstrategie.