Bij de opbouw van vermogen wil je krijgen wat je nodig hebt. Daarom is bij het samenstellen van een vermogensstrategie uw risicoprofiel relevant. Een risicoprofiel is een combinatie van

  • Persoonlijke situatie
  • Financiële posities
  • Doelstellingen
  • Horizon
  • Risicobeleving

Daarmee wordt de volgende onderzoeksvragen beantwoordt:

  • Welke risico’s kunt je nemen? Jouw financiële draagkracht.
  • Welke risico’s wil je nemen? Jouw risicohouding.
  • En welke oplossingen sluiten daarop goed aan?

Met een plan bereik je een doel. Wij helpen jou met financiele planning, haalbaarheid- en impactanalyses. Krijg zicht op een passende vermogensstrategie.