Een risicoprofiel opstellen is een essentiële stap bij het afdekken van jouw risico’s.

Het risicoprofiel is een samenstelling van jouw persoonlijke situatie, financiële positie, doelstellingen en risicobeleving. Hierdoor ben je in staat een antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Welke risico’s kun je nemen?
  • Wat is jouw financiële draagkracht?
  • Welke risico’s ben je bereidt te nemen?
  • Welke oplossingen sluiten daar goed op aan?

Vervolgens wordt hier een concreet financieel advies van gemaakt.