Wat wordt de nieuwe AOW-leeftijd?

In het Pensioenakkoord 2019 is afgesproken dat de stijging van AOW-leeftijd nog maar voor 2/3-deel wordt gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. De nieuwe AOW-leeftijd dient 5 jaar van tevoren bekend te worden gemaakt.

Per 1 januari 2021 is de AOW-leeftijd voor 2026 bekend geworden. De AOW-leeftijd stijgt niet in 2024, 2025 en 2026.

De AOW-leeftijd ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Jaar AOW-leeftijd
2021 66 jaar en 4 maanden
2022 66 jaar en 7 maand
2023 66 jaar en 10 maand
2024 67 jaar
2025 67 jaar
2026 67 jaar