Erven: Als iemand overlijdt gaat zijn of haar bezit, de erfenis, over naar erfgenamen. De erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Een erfgenaam kan partner, kind(eren) en familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting.

Wanneer iemand overlijdt zijn er vaak meerdere erfgenamen. In het wettelijk erfrecht is geregeld wie waarop recht heeft. De wettelijke erfrechtregels in het Burgerlijk Wetboek bepalen wie een nalatenschap erft. Wil je dit anders? Dan kun je dit laten vastleggen in een testament.

De erfgenaam doet er goed aan om tijdens de periode van drie maanden na het overlijden van de erflater (termijn van beraad) te beslissen of men de nalatenschap zuiver of beneficiair wil aanvaarden. Om tot een goede beslissing te komen, zal men moeten inventariseren wat de goederen en schulden van de nalatenschap zijn.

De website van de Rechtbanken geeft informatie over de procedures die in dit kader via de rechtbank moeten lopen. Iedere rechtbank houdt ook een eigen boedelregister bij. Daarin staan verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaart of verworpen. En welke notaris erbij betrokken is geweest.

Voordat je een nalatenschap al dan niet aanvaardt, moet je eerst weten of je wel erfgenaam bent. Dat moet eerst worden vastgesteld. Dat vaststellen gebeurt door een verklaring van erfrecht. Deze verklaring wordt opgesteld door de notaris

Als iemand de nalatenschap zuiver aanvaardt (of bepaalde rechtshandelingen verricht), betekent dat niet automatisch dat de erfgenaam het recht krijgt om alles met de nalatenschap te doen wat hij wil. Het kan immers zo zijn dat er meerdere erfgenamen zijn met wie de rechten op de nalatenschap gedeeld moeten worden. De executeur regelt de verdeling van de nalatenschap.