Schenken is als je vermogen overdraagt tijdens je leven. Tot bepaalde bedragen kun je belastingvrij schenken. Schenk je boven de vrijstelling, dan is er schenkbelasting verschuldigd. Of dit voordelig(er) is dan vermogen nalaten (na overlijden) en hoe dat uitpakt, is per situatie verschillend. Het is altijd raadzaam dit door te laten rekenen. En verschillende scenario’s te vergelijken. Laat je adviseren om een bewuste keuze te maken.