Een gouden handdruk, ook wel ontslagvergoeding genoemd, is een vergoeding van uw (ex) werkgever voor gederfd of te derven loon. Tot en met 2013 kon voor deze gouden handdruk een stamrecht – dit is een recht op periodieke uitkeringen – worden aangekocht bij een bank, verzekeraar of je eigen stamrecht-B.V. Hierdoor werd belastingheffing uitgesteld totdat de uitkeringen uiteindelijk ingaan.

Met ingang van 2014 is deze regeling afgeschaft en kan geen nieuwe stamrecht meer belastingvrij worden uitgesteld. De ontslagvergoeding – nu transitievergoeding genoemd – wordt ineens uitbetaald waardoor je direct Inkomstenbelasting verschuldigd bent.

Voor bestaande gouden handdruk stamrechten betekent dit dat het nog steeds mogelijk is een periode uitkering aan te kopen bij een bank, verzekeraar of jouw eigen stamrecht-B.V. en hiermee jouw inkomen financieel en fiscaal slim te plannen.

Wat is voor jou een verstandige keuze?

Met een financiële planning brengen wij de financiele en fiscale gevolgen in kaart zodat jij kan besluiten welke oplossing goed aansluit. Bovendien kunnen wij jouw van A-tot-Z van dienst zijn met actuariële berekeningen (stamrecht-B.V.) en financiele oplossingen zoals en gouden handdruk verzekering of bankspaarproduct.