AOW staat voor Algemene Ouderdomswet en is een volksverzekering voor iedere ingezetene van Nederland, die recht geeft op een basis inkomen bij ouderdom op een bepaalde leeftijd.

Er is een AOW-uitkering voor een gehuwde (per persoon) of ongehuwde.

Voor ieder jaar dat je niet in Nederland woont, gaat 2% van de AOW-uitkering af.

Jouw AOW-leeftijd wordt jaarlijks vastgesteld, vijf jaar van tevoren, en kun je berekenen op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor de AOW-leeftijd hebben wij een overzicht gemaakt.

Bovenop de AOW-uitkering ontvang je werknemerspensioen die je via je werkgever hebt opgebouwd en/of ondernemerspensioen en/of lijfrente wanneer je die zelf hebt opgebouwd.