Nabestaandenpensioen is inkomen voor jouw partner wanneer je komt te overlijden voor of na de pensioendatum en dit in jouw pensioenpakket is verzekerd.

Heb je kinderen, dan kan het zijn dat er ook een wezenpensioen per kind volgt, meestal tot 18 of 21 jaar (soms tot 27 jaar, mits studerend).

Kijk in jouw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) die je jaarlijks van jouw pensioenuitvoerder ontvangt hoe hoog het nabestaandenpensioen voor jouw partner is. Je kunt ook jouw Mijnpensioenoverzicht raadplegen.

Soms heeft jouw partner na jouw overlijden recht op een ANW-uitkering (Algemene Nabestaanden Wet) vanuit de overheid. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Sommige pensioenregeling bieden bovenop het nabestaandenpensioen ook een zogenoemd ANW-hiaatpensioen aan. Dat is een tijdelijke aanvullende uitkering totdat jouw partner de AOW-leeftijd bereikt.

Wil je weten of jouw partner goed verzorgt achterblijft? Laat een financieel plan maken.