Bij het starten van de onderneming denk je na over de risico’s. Aan de hand van een risicoanalyse kies je de rechtsvorm van je onderneming, beheers je juridische en financiele risico’s. Daarbij kun je niet zonder financiele feiten en cijfers. Denk bijvoorbeeld ook aan het vermogen dat je nodig hebt voor de onderneming (overname) en voor de continuïteit van jouw onderneming? Hoe zorg je voor het benodigde kapitaal?

Telkens sta je als ondernemer met je onderneming voor belangrijke juridische, fiscale en financiële beslissingen. Een accountant en financieel planner kunnen fungeren als klankbord over deze besluiten. En jou helpen met het financiele en juridische inzicht dat daarbij nodig is.