Heb je personeel in dienst, dan is het afhankelijk van je bedrijfstak of branche welke verplichtingen je hebt op grond van een CAO en Bedrijfstakpensioenfonds. Bij geen CAO en/of Bedrijfstakpensioenfonds richt je de arbeidsvoorwaarden zelf in. Daarbij heb je wel te maken met overige wettelijke verplichtingen op het gebied van veilig en gezond werken (Arbo), Ziekteverzuimbegeleiding (Wet Poortwachter), Loondoorbetaling bij Ziekte gedurende twee jaar (Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte, WULBZ), Eigen risico dragerschap voor WGA, Zorgverlof,  Arbeidsrecht en misschien een eigen collectieve pensioenregeling. Laat je daarom integraal adviseren.