Wanneer je wordt ontslagen, is er meestal recht op een transitievergoeding.

Soms is er geen recht op een transitievergoeding of recht op een lagere transitievergoeding. Dit is van toepassing in de volgende situaties:

  • Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, je kunt wel zelf afspraken maken over de beëindigingsvergoeding
  • Ontslag omdat je verwijtbaar hebt gehandeld
  • Nog geen 18 jaar en gemiddeld niet meer dan 12 uur werkte per week
  • AOW-leeftijd bereikt of pensioenleeftijd bereikt
  • Faillissement, uitstel van betaling of schuldsanering van de werkgever
  • Andere Cao-afspraken zijn gemaakt
  • Voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst ontvangt die binnen 6 maanden ingaat na het einde van de vorige

Sinds 1-1-2020 ontvang je 1/3 maandsalaris per dienstjaar tot een maximaal bedrag van 84.000 euro (cijfers 2021) of hoger wanneer je salaris meer bedraagt, tot maximaal dit salaris.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten die de werkgever maakt, komen in mindering komen op de transitievergoeding.