Wanneer je langdurig arbeidsongeschikt bent en je hebt een lijfrente opgebouwd, dan kun je de lijfrente afkopen zonder fiscale boete, revisierente genoemd. Revisierente bedraagt 20%. Deze extra 20% komt bovenop de reguliere te betalen Inkomstenbelasting. Je kunt een lijfrente bij arbeidsongeschiktheid afkopen zonder fiscale boete indien:

  • AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • Verklaring van een arts dat je de komende 12 maanden niet in staat bent het hoofdberoep (tenminste 70% totale inkomsten uit dit beroep) of werkzaamheid volledig uit te oefenen, of dat een periodieke uitkering wegens arbeidsongeschiktheid wordt ontvangen (verzekeraar of uitkeringsinstantie)
  • Afkoopbedrag is lager dan 42.460 euro (cijfers 2021) per jaar of indien dit hoger is, het gemiddelde inkomen van de laatste twee jaar

Komt het afkoopbedrag lijfrente bij arbeidsongeschiktheid boven deze grens, dan betaal je over het meerdere wel revisierente.