Sinds 2015 geldt dat er geen pensioen meer mag worden opgebouwd over een inkomen dat hoger is dan 100.000 euro. Dit bedrag is jaarlijks geïndexeerd. Hierdoor zijn er twee nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd om aanvullend netto inkomen te sparen:

  1. Netto lijfrente
  2. Netto pensioen

De storting in de netto lijfrente of netto pensioen kan niet van de belasting aftrekbaar worden gesteld. Wel is het vermogen in een netto lijfrente of netto pensioen vrijgesteld van Vermogensrendementsheffing Box-3-belasting.

Netto pensioen wordt aangeboden door pensioenverzekeraars en pensioenfondsen, via je werkgever. Netto lijfrente door verzekeraars en banken.

Ook het nabestaandenpensioen dat je opbouwde boven het salaris van 100.000 euro is vervallen.

Laat een financieel plan maken wat in jouw situatie een goede oplossing is.