Regel je tijdig je vermogensoverdracht, dan kun je belasting besparen. Door gefaseerd te schenken en onder de vrijstelling te blijven bijvoorbeeld, verminder je de hoogte van de erfenis en verlaag je de erfbelasting. Maak eerst een financieel plan.

Voor schenken en erven gelden vrijstellingen en belastingtarieven voor verschillende situaties. Tot een bepaald bedrag is er een vrijstelling. Boven de vrijstelling betaal je schenk- of erfbelasting.

Schenkingsvrijstelling

In 2021 mag je de volgende bedragen belastingvrij schenken:

Bedrag in € Ontvanger
6.604 Kinderen*. Jaarlijks vrij te gebruiken.
26.881 Kinderen 18-40 jaar**. Eenmalig. Vrij te gebruiken
55.996 Kinderen 18-40 jaar. Eenmalig voor dure studie die tenminste € 20.000,- kost.
105.302 Kinderen 18-40 jaar. Eenmalig extra verhoogde vrijstelling voor eigen woning (inclusief vrijstelling € 26.881,-).
3.244 Alle anderen. Jaarlijks vrij te gebruiken.

*Eigen kind, pleeg- of stiefkind
**Op de dag van gift jonger dan 40 jaar (op verjaardag zelf kan nog, 1 dag later niet meer)

Er gelden bepaalde spelregels bij schenken van de verhoogde eenmalige bedragen. Het is belangrijk om hierover advies bij ons in te winnen.

Vrijstelling erfenis

In 2021 mag je de volgende bedragen belastingvrij erven:

Bedrag in € Ontvanger
671.910 Partner (echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, samenwonend partner)
21.282 Kind, pleegkind, stiefkind
2.244 Achterkleinkind, ander (broer / zus)
63.836 Kind met beperking
50.397 Ouder

Tarieven voor de schenk- en erfbelasting

Voor 2021 gelden de volgende schijven en percentages over de belaste verkrijging. Dat is het bedrag dat bij schenking of erven boven de vrijstelling uitkomt:

Deel van de belaste verkrijging in  € Tariefgroep 1 (partner/kind(eren) Tariefgroep 1A
(kleinkind(eren)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
0 tot 128.750 10% 18% 30%
128.750 en meer 20% 36% 40%