Regel je tijdig je vermogensoverdracht, dan kun je belasting besparen. Door gefaseerd te schenken en onder de vrijstelling te blijven bijvoorbeeld, verminder je de hoogte van de erfenis en verlaag je de erfbelasting. Maak eerst een financieel plan.

Voor schenken en erven gelden vrijstellingen en belastingtarieven voor verschillende situaties. Tot een bepaald bedrag is er een vrijstelling. Boven de vrijstelling betaal je schenk- of erfbelasting.

Schenkingsvrijstelling

In 2022 mag je de volgende bedragen belastingvrij schenken:

Bedrag in € Ontvanger
5.677 Kinderen*. Jaarlijks vrij te gebruiken.
27.231 Kinderen 18-40 jaar**. Eenmalig. Vrij te gebruiken
56.724 Kinderen 18-40 jaar. Eenmalig voor dure studie die tenminste € 20.000,- kost.
106.671 Kinderen 18-40 jaar. Eenmalig extra verhoogde vrijstelling voor eigen woning (inclusief vrijstelling € 26.881,-).
2.274 Alle anderen. Jaarlijks vrij te gebruiken.

*Eigen kind, pleeg- of stiefkind
**Op de dag van gift jonger dan 40 jaar (op verjaardag zelf kan nog, 1 dag later niet meer)

Er gelden bepaalde spelregels bij schenken van de verhoogde eenmalige bedragen. Het is belangrijk om hierover advies bij ons in te winnen.

Vrijstelling erfenis

In 2022 mag je de volgende bedragen belastingvrij erven:

Bedrag in € Ontvanger
680.645 Partner (echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, samenwonend partner)
21.559 Kind, pleegkind, stiefkind
2.274 Achterkleinkind, ander (broer / zus)
64.666 Kind met beperking
51.053 Ouder

Tarieven voor de schenk- en erfbelasting

Voor 2022 gelden de volgende schijven en percentages over de belaste verkrijging. Dat is het bedrag dat bij schenking of erven boven de vrijstelling uitkomt:

Deel van de belaste verkrijging in  € Tariefgroep 1 (partner/kind(eren) Tariefgroep 1A
(kleinkind(eren)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
0 tot 130.425 10% 18% 30%
130.425 en meer 20% 36% 40%